New Ventures

Vi möjliggör tillväxt för start-ups genom en annan typ av investering.

New Ventures

nvrmind älskar små bolag med stora ambitioner

På New Ventures fokuserar vi på små bolag med stor potential. Vi jobbar tätt med entreprenörer och hjälper dem hitta vägen framåt under de tidiga faserna av bolagets utveckling. Vi förstår alla de utmaningar som start-ups ställs inför och har kapacitet att hjälpa er lösa dem: allt från att hitta fokus och sätta strategi, till att lösa den tekniska utvecklingen.

Hur vi kan hjälpa er 

Hur det funkar

Vårt samarbete med start-ups är en investering. Få saker är svårare för ett start-up än att välja vad man ska lägga kapital på. Olika typer av experter behövs vid olika tillfällen, men det är ohållbart att anställa samtliga eller betala för dyra konsulttjänster.

nvrmind ger start-ups tillgång till all sin breda expertis - från erfarna backend-utvecklare till CTO- och strategiprofiler. I utbyte får vi aktier som betalas ut i takt med att ni får hjälp av våra olika experter. nvrmind blir därmed en investerare med extra incitament att hjälpa er nå högst potential, och start-up:et får lite längre runway. Helt enkelt en win-win situation 🙂

Några vi jobbar med

Logo arty Logo HomiE Logo droppa

Är du en start-up eller en investerare som vill veta mer? 
Hör av dig till denise@nvrmind.se så tar vi ett samtal!